Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 50(1)- 22 ta’ Settembru 2016