Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 51(1)- 21 ta’ Ottubru 2016