Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 52(1)- 18 ta’ Novembru 2016