Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 53(1)- 15 ta’ Dicembru 2016