Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 54(1)- 12 ta’ Jannar 2017