Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 55(1)- 16 ta’ Frar 2017