Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 56(1)- 16 ta’ Marzu 2017