Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 57(1)- 19 ta’ April 2017