Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 58(1)- 25 ta’ Mejju 2017