Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 59(1)- 22 ta’ Gunju 2017