Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 60(1)- 20 ta’ Lulju 2017