Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 61(1)- 27 ta’ Lulju 2017