Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 62(1)- 28 t’Awwissu 2017