Minuti tal-laqgha tal-Kunsill 41(1)- 21 ta’ Jannar 2016